Tovább korszerűsödik a meddőségi ellátás

Tovább korszerűsödik a meddőségi ellátás


Tovább korszerűsödik a meddőségi ellátás

Ahogyan korábban is írtuk, a végéhez közeledett az OKFŐ HRI által kezdeményezett jogszabálymódosító javaslatok kihirdetése.

2023. december 23. napján jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 189. száma, amely tartalmazza az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 70/2023. (XII. 23.) BM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

A közelmúltban kihirdetett és közzétett jogforrásokhoz hasonlóan a Rendelet is fontos szabályokat állapít meg az elvégezhető eljárásokhoz, a finanszírozáshoz, valamint a különféle jelentéstételekhez kapcsolódóan.

A Rendelet rendezi a - tervezetten jövő év első negyedévében - megnyíló Szakambulanciák működési és finanszírozási hátterét, valamint kibővíti azon szakmák és intézmények listáját, ahol a meghatározott gyógyszerek körében megvalósulhat felírás a társadalombiztosítás terhére is.

Továbbá meghatározásra, illetve korszerűsítésre kerültek az asszisztált reprodukciós tevékenységhez kapcsolódó, vagy ahhoz szorosan kötődő egyes szakmák (mint például andrológia vagy szülészeti-nőgyógyászati szonográfia) és bizonyos ivarsejtbanki tevékenységek minimumfeltételei. Ennek értelmében a jövőben a meddőségkezelési ellátás két progresszivitási szinten, a Szakambulanciákon és az Asszisztált Reprodukciós Centrumokban valósul meg.

Az ellátásokhoz kapcsolódóan, a korábbi rendszerektől eltérően ezentúl nem csupán 5 embrió beültetésével végződő beavatkozás lesz elérhető közfinanszírozottan a páciensek számára, hanem az 5 petesejtnyerés céljából indított stimuláció, és az azzal összefüggésben létrejött összes embrió beültetése, függetlenül az elvégzendő beavatkozások számától. Újabb stimuláció csak a rendeletben meghatározott esetben indítható meg. Az inszemináció elvégzése továbbra is 6 alkalommal államilag finanszírozott. Sikeres kezelések (beavatkozás eredményeként történő gyermek élveszületése) esetén a további négy igénybe vehető beavatkozás lehetősége a jövőben is biztosított marad. A jogszabályok újabb üteme ezen felül rendezi az egyidejűleg beültethető embriók bioetikai és orvosszakmai kérdését, azt maximálisan 2-ben, bizonyos kivételi körben pedig 3-ban határozza meg.

Továbbá a hátrányok elkerülésének és csökkentésének érdekében kialakításra kerültek olyan átmeneti időszakra vonatkozó szabályok, amik a növekvő állami szerepvállalással és finanszírozással kapcsolatosak. Ezek értelmében – a külföldön létrejött embriókkal ellentétben – a Magyarországon nem egészségbiztosítás terhére létrejött embriók tárolása és beültetése megtörténhet az Egészségbiztosítási Alap terhére. Mindemellett azok, akik a módosítások következtében újabb stimulációra már nem jogosultak, de a korábbi szabályok alapján még lehetőségük adódna az embrió beültetésével végződő beavatkozásra, 2024. január 1-jétől kezdődően egy évig jogosultak annyi beavatkozást igénybe venni az Egészségbiztosítási Alap terhére – stimulációk számától függetlenül –, amennyire a korábbi szabályok szerint még jogosultak lennének.

Az eljárások továbbra is a nők reprodukciós korának felső határának eléréséig, de legfeljebb 45 éves életkoruk betöltéséig kezdhetők meg. (Orvosszakmai ellenjavallat esetén 45 éves kor előtt létrejött embriók 45 éves koron túl is beültethetők.)

Mindemellett meghatározásra kerültek bizonyos adatkezelést érintő háttérszabályok az előre leegyeztetett koncepcióknak megfelelően.

A Rendelet végén foglalt eltérések kivételével a normák hatálybalépése január 1-jén megtörtént.