Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

“A magyar kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, ehhez pedig kiemelt figyelmet élvez a meddőség megelőzése és kezelése.”


A Humánreprodukciós Igazgatóság 2022. február 1-től a termékenységi és nemzőképességi zavarok kezelési rendszerének fejlesztésével foglalkozik, amelynek célja:

 • a hatékony és eredményes ellátórendszer;
 • a hozzáférés növelése - közfinanszírozott formában - az érintettek számára;
 • minden érintett számára biztonságos ellátás;
 • a lehető legrövidebb idő alatt elérhető rendszer.

Koncepcióinkban az alábbi változtatásokra tettünk javaslatot:

 • korszerű, online adatszolgáltatási rendszer bevezetése, amely során mérjük, és a páciensek rendelkezésére is bocsátjuk az intézetek eredményességét;
 • az ellátás hozzáférésének javítása újabb ellátóhelyek, szakambulanciák, centrumok kialakításával;
 • humán erőforrás képzés a szolgáltatás minőségének és az ellátás hozzáférésének javításáért;
 • betegelégedettség javításával, célzott edukációval, mentálhigiénés gondozással a kezelést idő előtt abbahagyók számának (lemorzsolódás) csökkentése;
 • a finanszírozási rendszer átalakítása: az ingyenesség kiterjesztése az összes létrejött embrió visszaültetésére (közben a fel nem használt fagyasztott embriók számának mérséklése), 3 hónapos szünet eltörlése, az ikerterhességek arányának csökkentése;
 • a daganatos betegek termékenység megőrzését biztosító eljárások finanszírozása, országos fertilitás-prezervációs hálózat kialakítása;
 • a fiatal lakosság termékenységtudatosságának, ismereteinek bővítésével az ideális életkorban történő gyermekvállalás ösztönzése;
 • az ivarsejt- és embrióadományozás szabályozásának teljeskörű felülvizsgálata és donációs rendszer kialakítása, szigorúan szabályozott formában és keretek között, különös tekintettel az élet tiszteletére, és az embriók tárgyiasításának megelőzésére;
 • a modern molekuláris genetikai eljárások alkalmazásának elérhetősége és finanszírozása.

Célunk és feladatunk tehát, hogy egy olyan korszerű, az emberi életet tiszteletben tartó, hatékony és magas színvonalú ellátórendszer alakuljon ki, amely minden meddőséggel küzdő párnak hozzáférhető egész Magyarországon.

A Humánreprodukciós Igazgatóság munkatársai

A Humánreprodukciós Igazgatóság munkatársai

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánreprodukciós Igazgatóságának vezetője, munkatársai és tanácsadói
Dr. Vesztergom Dóra igazgató
Munkatársak
Tanácsadók