Vezetői álláslehetőség a meddőségi ellátásban

Vezetői álláslehetőség a meddőségi ellátásban


Vezetői álláslehetőség a meddőségi ellátásban

Az állami fenntartásba került és átalakított hazai meddőségi ellátás irányítását ellátó Dunamenti REK Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltése olyan összetett feladat, ami a kiemelkedő szakmai kvalitások mellett nagyfokú elhivatottságot is megkövetel a pályázóktól.

Álláspályázatot tett közzé az Országos Kórházi Főigazgatóság égisze alatt működő Humán Reprodukciós Igazgatóság a Dunamenti REK Kft. ügyvezetői pozíciójára.
Mint ismeretes, a 2020-ban állami tulajdonba és fenntartásba került hazai meddőségi ellátórendszerben a HRI szakmai irányításával jelentős strukturális és minőségfejlesztő átalakítások zajlottak, aminek következtében a meddőségi ellátás biztosítására létrehozott gazdasági társaság az ellátás minőségének, eredményességének javítása érdekében szintén átalakult.
A hálózatba szerveződő asszisztált reprodukciós centrumok és lombikintézetek összefogására létrehozott gazdasági társaság ügyvezetése olyan összetett feladat, ami a szakmai kvalitások mellett magába foglalja az egységes rend szerint működő szervezeti hálózat eredményes vezetését, működtetését.
Tekintettel a munkakörhöz kapcsolódó irányítási és döntéshozatali folyamatok professzionális jellegére, a szervezet célja az ügyvezetői pozíció betöltésére legalkalmasabb személy megtalálása.

 

Az ügyvezetői álláspályázat részletei:

Országos Kórházi Főigazgatóság
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
Dunamenti REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
álláslehetőséget kínál

ügyvezető

pozíció betöltésére egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben.

Társaság alapfeladata és fő célkitűzései:

A magyar kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, amelynek érdekében kiemelt figyelmet kap a meddőség megelőzése és kezelése.
Ahhoz, hogy a magyarországi meddőségi ellátórendszer teljesíteni tudja a páciensek-, az állam-, valamint a benne dolgozó szakemberek által támasztott elvárásokat jelentős minőségi fejlesztés és strukturális átalakítás kezdődött el. 

Az OKFŐ asszisztált reprodukciós centrumainak egyesítése Humán Reprodukciós Hálózat (HRH) név alatt, a fenti stratégiának a része, amelyhez hozzátartozik az országos hálózat és a hálózati infrastruktúra, egységes működési folyamatok és rendszerek kialakítása. 

A HRH jelen működésének főbb jellemzői: 6 telephely, bő 9000 páciens/év, kb. 6 milliárd Ft NEAK bevétel, kb. 180 fő alkalmazott, ebből közel 30 orvos. 

Ellátandó feladatok:

 A Dunamenti REK Kft.-ben egyesített IVF gazdasági társaságok (a továbbiakban: Társaság) egységes operatív működtetése.
 Együttműködés a tulajdonosi joggyakorlóval a stratégiai irányok meghatározásában és megvalósításában; a nemzetstratégiai elvek és érdekek képviselete.
 A Társaság szakmai eredményességének növelése előre meghatározott minőségi indikátorok alapján.
 Egységes minőségirányítási rendszer kiépítése.
 A telephelyek/fióktelepek gazdasági és munkaügyi folyamatainak egységesítése.
 Az egyes telephelyek/ fióktelepek európai akkreditációja.
 Szakemberek továbbképzésének biztosítása és felügyelete.
 Módszertani központ kialakítása.
 Javaslattétel egységes, eredményességet motiváló bérrendszer kialakítására.
 A meddőségi kezelések hatékonyságának és eredményességének javítását célzó kutatás és fejlesztés előmozdítása.
 Rendszeres és ad-hoc beszámolók készítése.

Az Ügyvezetés munkáját Ügydöntő Felügyelő Bizottság segíti és irányítja.

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat:

 felsőfokú végzettség;
 legalább 5 éves vezetői tapasztalat; 
 tárgyalóképes angol nyelvtudás;
 magas szintű gazdasági ismeretek és tapasztalat;

Elvárt képességek, ismeretek:

 jó problémamegoldó képesség;
 együttműködési képesség;
 jó kommunikációs készség;
 magabiztos, motivált, hiteles személyiség;
 pontosság, megbízhatóság;

Előnyt jelent:

 gazdasági vagy jogi területen szerzett felsőfokú végzettség;
 egészségügyi management területén szerzett vezetői tapasztalat;
 széleskörű tapasztalat változásmenedzsment területén;

Feltételek:

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eszjtv.) előírt alkalmazási feltételeknek való megfelelés;
Az ügyvezetői feladatok ellátása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Jogviszony és bér: 

Az Eszjtv-ben foglaltak szerint;
Munkabér: versenyképes jövedelem (illetmény és teljesítmény alapú bónusz);
Munkavégzés helye: Budapest

Jelentkezéshez csatolandó:

 a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz; 
 a pályázó személyes motivációs levele;
 a pályázó iskolai végzettségét, egyéb szakképzettséget, nyelvismeretet, képesítést tanúsító okiratok másolatai;
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy vele szemben az Eszjtv. 2. § (4) - (6) bekezdésben meghatározott kizárási okok nem állnak fenn – vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevény; 
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a 
véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul;

Jelentkezés: elektronikus úton a humanreprodukcio@okfo.gov.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Dunamenti REK ügyvezető”.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 15.

A feladatkör betölthető: A pályázatok elbírálását követően, várhatóan 2023.október 01-től.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik a Közszolgállás portálon, az OKFŐ honlapján, a profession.hu oldalon, valamint az Egészségügyi Közlönyben.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a
humanreprodukcio@okfo.gov.hu e-mail címen. 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.okfo.gov.hu honlapon található.